ონლაინ ლექსიკონი

Back

assign

გამოთქმა: /əˈsʌɪn/

ზმნა

Universal
 • დანიშვნა;
 • დადგენა (ვადისა, საზღვრისა);
 • თანხის, ფულის გაღება, გამოყოფა, ასიგნება;
 • გადაცემა (ქონებისა);
 • მიწერა (მიაწერს).

Economics
 • 1. 1) განსაზღვრა, 2) დანიშვნა, 3) გადაცემა (უფლების, ქონების), 4) ასიგნაცია, 5) თანამდებობაზე დანიშვნა;
 • 2. 1) დავალება, 2) უფლებამონაცვლე.

Law
 • 1) მემკვიდრე, უფლებამონაცვლე|გადაცემა;
 • გადადგმა;
 • ჩამორთმევა;
 • 2) ასიგნირება;
 • წინასწარ დანიშვნა;
 • 3) დადგენა, განსაზღვრა ( ვადის);
 • 4) მიცემა ( დავალების);
 • 5) დანიშვნა ( თანამდებობაზე, ვალდებულებების შესასრულებლად );
 • 6) აღნიშვნა, ჩვენება.

სინონიმები