ონლაინ ლექსიკონი

Back

delegate


ზმნა

Universal
 • დელეგატად გაგზავნა;
 • უფლებით აღჭურვა;
 • მინდობა;
 • უფლების გადაცემა.

არსებითი სახელი

Universal
 • დელეგატი, დეპუტატი;

Economics
 • 1. დელეგატი, წარმომადგენელი, სრულუფლებიანი;
 • ტერიტორიის დეპუტატი კონგრესში, დეპუტატთა პალატის წევრი (აშშ-ს ზოგიერთ შტატში);
 • 2. დელეგირებული;
 • 3. დელეგირება, გაგზავნა, უფლებების მინიჭება, გადაცემა (უფლებამოსილებების)

Law
 • 1) დელეგატი, წარმომადგენელი, დეპუტატი;
 • 2) გადაყვანა ( ვალის)

სინონიმები