ონლაინ ლექსიკონი

Back

representative

გამოთქმა: /rɛprɪˈzɛntətɪv/

არსებითი სახელი

Universal
 • წარმომადგენელი;
 • დელეგატი;
 • რწმუნებული, უფლებით აღჭურვილი;
 • ნიმუში;
 • ტიპიური წარმომადგენელი (ცხოველთა სახეობისა და მისთანანი);
 • წარმომადგენელთა პალატის წევრი (ამერიკის შეერთებულ შტატებში);

ზედსართავი

Universal
 • წარმომადგენელი, გამომსახველი, გამომხატველი;
 • დამახასიათებელი;
 • ტიპობრივი;
 • {პოლიტ} წარმომადგენლობითი.

Economics
 • 1. 1) წარმომადგენელი, დელეგატი, უფლებამოსილი, 2) ნიმუში, ტიპიური წარმომადგენელი, 3) წარმომადგენელთა პალატის წევრი (აშშ-ში);
 • 2. 1) დამახასიათებელი, ტიპიური, საჩვენებელი, 2) წარმომდგენი.

Law
 • 1) წარმომადგენელი | წარმომადგენლობითი;
 • წარმოსადეგი;
 • წარმომადგენელი;
 • 2) წარმომადგენელთა პალატის წევრი ( აშშ-ს კონგრესის ).

Marketing
 • 1) წარმომადგენელი, დელეგატი, უფლებამოსილი ა) (პირი, რომელიც ვინმეს ინტერესებს წარმოადგენს, რომელიც ვინმეს დავალებით, ვინმეს სახელით მოქმედებს)agentdeputy ბ) (აშშ-ს ერთიანი სავაჭრო კოდექსის განმარტების თანახმად: ცნება "წარმომადგენელში" შედიან: აგენტი, კორპ

სინონიმები

ანტონიმები