ონლაინ ლექსიკონი

Back

postal service


ნათარგმნია postal service სინონიმები

Economics
  • საფოსტო სამსახური

Marketing
  • 1) საფოსტო სამსახური ( დამოუკიდბელის ფედერალური უწყება, რომელიც იღებს სრულ პასუხისმგებლობასფოსტის მიწოდებაზე;
  • არსებობს 1970 წლიდან) 2) ნაციონალური ფოსტის მოღვაწეობა (NAICS 2002 ეკონომიკის ქვესფერო , რომელშიც ჩართულია ეროვნული ფოსტის მოღვაწეობა ამანათები

სინონიმები