ონლაინ ლექსიკონი

Back

proceeding


ნათარგმნია proceeding სინონიმები ანტონიმები

არსებითი სახელი

Universal
  • საქციელი;

მრავლობითი

Universal
  • სასამართლო წარმოება, საქმის წარმოება;

Universal
  • to take legal proceedings - საქმის აღძვრა;
  • შრომები (სამეცნიერო საზოგადოებისათვის);
  • საქმმები, ოქმები.

Economics
  • 1) ნაბიჯი, საქციელი, 2) ქმედება, მოქმედება, 3) სასამართლო პროცესი/საქმე, 4) ნაშრომები (კონფერენციებზე მოხსენებების კრებულის სახელწოდება)

სინონიმები

ანტონიმები