ონლაინ ლექსიკონი

Back

rank

გამოთქმა: /raŋk/

ზმნა

Universal
 • მწკრივში მოწყობა, მწკრივში ჩადგომა;
 • განაწილება, კლასიფიკაციის მოხდენა, კლასიფიცირება;
 • ჩათვლა, მიჩნევა;
 • he ranks among the best writers - მას ერთ-ერთ საუკეთესო მწერლად თვლიან;
 • გარკვეული მდგომარეობის დაკავება, მოპოვება;
 • to rank high (low) - მაღალი (დაბალი) მდგომარეობის დაკავება;
 • უფრო მაღალ საფეხურზე ყოფნა (ხარისხით, ჩინით, წოდებით).

არსებითი სახელი

Universal
 • რიგი, მწკრივი;
 • წოდება, ჩინი, ხარისხი;
 • რანგი, კატეგორია, თანრიგი;
 • კაცად გახდომა, კაცი გამოვიდა;
 • მაღალი მდგომარეობა;

ზედსართავი

Universal
 • საუცხოო, მძაფრი (ზრდა მცენარეულობისა);
 • მცენარეული, დაფარული, გაბარდნული;
 • ნაყოფიერი, ნოყიერი, პოხიერი (ნიადაგი);
 • მძაღე, დამძაღებული;
 • აშკარა, გამოუსწორებელი;
 • ნამდვილი, ჭეშმარიტი;
 • უხეში, საძაგელი.

Universal
 • honorary rank - საპატიო წოდება;
 • the ranks, the rank and file - რიგითი შემადგენლობა, რიგითი ჯარისკაცები;
 • to rise from the ranks - {სამხრ} ჯარისკაცობიდან ოფიცრობამდე დაწინაურება;
 • to reduce to the ranks - ჯარისკაცად ჩამოქვეითება;
 • the rank and fashion - მაღალი საზოგადოება;

Economics
 • I 1. 1) რიგი, 2) კლასი, თანრიგი, კატეგორია, 3) ჩინი;
 • 2. 1) ჩამოთვლა, 2) კლასიფიცირება, რომელიმე კატეგორიისადმი განკუთვნა, 3) ადგილის, რიგის დაკავება, 4) იმავე მნიშვნელობის ქონა, რაც (with);
 • II ნაყოფიერი, მსუყე (ნიადაგი)

Law
 • 1) წოდება, ჩინი;
 • 2) რანგი, კატეგორია, ხარისსხი, დონე, კლასი;
 • მდებარეობა;
 • 3) ესა თუ ის ადგილი უჭირავს ( რანგით, წოდებით, კატეგორიის მიხედვით და ა.შ. );
 • 4) კრედიტორებს შორის რიგობითობის მიხედვით განთავსება.

სინონიმები

ანტონიმები