ონლაინ ლექსიკონი

Back

segmentation


ნათარგმნია segmentation სინონიმები

Universal
  • სეგმენტაცია

Economics
  • სეგმენტაცია

Marketing
  • სეგმენტაცია, სეგმენტირება ა) (ფირმის საქონლის ყველა პოტენციური მყიდველის ერთობლიობის დაშლა მკაფიო მდგრად ჯგუფებად (სეგმენტებად), რომელთაგან თითოეულს საქონლისადმი საკუთარი სპეციფიური მოთხოვნები გააჩნია, ასევე მყიდველთა იმ ჯგუფის შერჩევა, რომელთანაც ფირმა მ

სინონიმები