ონლაინ ლექსიკონი

Back

shipping

გამოთქმა: /ˈʃɪpɪŋ/

არსებითი სახელი

Universal
 • სავაჭრო გემები, სავაჭრო ფლოტი;
 • დატვირთვა (ტვირთისა);
 • ზღვით, წყლით გადატანა, გადაზიდვა (ტვირთისა).

Economics
 • 1) საზღვაო გადაზიდვები;
 • 2) საზღვაო ფლოტი;
 • 3) დატვირთვა;
 • 4) გაგზავნა;
 • 5) დატვირთვა.

Law
 • 1) დატვირთვა, გაგზავნა;
 • 2) საზღვაო გადაზიდვები;
 • 3) საზღვაო სავაჭრო ფლოტი.

სინონიმები