ონლაინ ლექსიკონი

Back

transport


Economics
 • 1. 1) ტრანსპორტი, 2) გადაზიდვა;
 • 2. ტრანსპორტირება, გადაზიდვა, გადატანა.

Law
 • 1) ტრანსპორტი;
 • 2) გადაცემა (მაგალითად, უფლებების);
 • 3) გადატანა;
 • 4) ტრანსპორტირება (სისხლის სასმართლის დანაშაულის სასჯელის სახით ზღვების იქით გადასახლება)

სინონიმები

ანტონიმები

 • drop
 • fall under
 • give up
 • let go
 • shake off
 • throw down
 • throw off