ონლაინ ლექსიკონი

Back

slam


ნათარგმნია slam სინონიმები

ზმნა

Universal
  • კარების მიჯახუნება, ჯახუნით დახურვა;
  • {ამერ} {ჟარგ} გაკრიტიკება;

არსებითი სახელი

Universal
  • კარების მიჯახუნება, ჯახუნით დახურვა;
  • {ამერ} {ჟარგ} მკაცრი კრიტიკა;

არსებითი სახელი

Universal
  • {ბანქ} შლემი.

Universal
  • to slam down - კარების, ფანჯრების ჯახუნით დახურვა, ხმაურით გადასროლა, გადაგდება.

სინონიმები