ონლაინ ლექსიკონი

Back

solicit

გამოთქმა: /səˈlɪsɪt/

ზმნა

Universal
 • შუამდგომლობა, შუამავლობა, გამოთხოვა;
 • მოთხოვნა (for, of);
 • ადევნება, აკიდება (ქუჩაში).

Economics
 • 1) შუამდგომლობა რაიმეზე, 2) წაქეზება.

Law
 • 1) თხოვნა, შუამდგომლობა, ზრუნვა (მათ შორის ადვოკატზეც), 2) საქმის გაძღოლა, ადვოკატის პრაქტიკის ქონა;
 • 3) მეძიებლობა;
 • სამსახურით გადაკიდება;
 • აკიდება (მათ შორის, მეძავის), 4) წაქეზება (დანაშაულის ჩადენისკენ), 5) მოსყიდვა (მოსამართლის).

Marketing
 • 1) შუამდგომლობა, გამოკითხვა;
 • 2) მიღწევა;
 • 3)წინ წაწევა, დაწინაურება;
 • 4) დაჟინება.

სინონიმები

ანტონიმები