ონლაინ ლექსიკონი

Back

utility

გამოთქმა: /juːˈtɪlɪti/

არსებითი სახელი

Universal
 • მარგებლობა, გამოსადეგობა;
 • სარგებლოანობა;

ატრიბუტული

Universal
 • უტილიტარული;
 • უაღრესად პრაქტიკული.

Universal
 • public utilities - საზოგადოებრივი სარგებლობის დაწესებულება;
 • კომუნალური დაწესებულება;

Economics
 • 1) სარგებლიანობა, პრაქტიკულობა;
 • 2) ხელსაყრელობა, საზოგადოებრივი სარგებლიანობა;
 • 3) საზოგადოებრივი სარგებლობის საწარმოები;
 • 4) კომუნალური ნაგებობები;
 • 5) კომუნალური მომსახურება;
 • 6) საზოგადოებრივი სარგებლობის საწარმოების აქციები და ობლიგაციები;
 • 7) შენობები.

Marketing
 • 1. 1) ა) სარგებლობა, პრაქტიკულობა;
 • ეფექტურობა;
 • საზოგადოებრივი სარგებელი;
 • ბ) სარგებელი (პატენტუნარიანობის სამი კრიტერიუმიდან ერთ-ერთი, რომლის თანახმად გამოგონებას უნდა გააჩნდეს ფუნქციონალური განსაზღვრება);
 • 2) სარგებელი (სუბიექტური შეგრძნება დაკმაყოფილებისა

სინონიმები

ანტონიმები