ონლაინ ლექსიკონი

Back

wave

გამოთქმა: /weɪv/

ზმნა

Universal
 • ფრიალი, რხევა (ქარზე);
 • ბიბინი (ჯეჯილისა);
 • ქნევა, დაქნევა;
 • ხელის დაქნევა, ხელით ნიშნება;
 • დახვევა, დახუჭუჭება (თმებისა);
 • {გადატ} ხელის მოქნევით მოშორება;

არსებითი სახელი

Universal
 • ტალღა, ზვირთი;
 • ტალღოვანება, ტალღისებრიობა;
 • რყევა, რხევა;
 • ქნევა, მოქნევა;
 • ნიშანი (ხელით);
 • დახვევა, დახუჭუჭება, დაკულულება;
 • {სამხ} იერიშზე გადამსვლელი წყება;

Universal
 • the waves - {პოეტ} ზღვები, ზღვა;
 • tidal wave - უზარმაზარი ტალღა (მიწისძვრით გამოწვეული), უკმაყოფილების პროტესტის ტალღა;
 • brain wave - {სალ} ბრწყინვალე აზრი, მოულოდნელი აზრი;
 • permanent wave - ექვსთვიანი დახვევა;
 • the tenth wave - მეცხრე ტალღა;

Universal
 • to wave somebody nearer - ნიშნით მოხმობა;
 • to wave aside - ხელის მოქნევით მოგერიება, მოშოება;
 • to wave away - გაგზავნა, გაშვება;
 • to wave back - პასუხად დაქნევა.

სინონიმები