ონლაინ ლექსიკონი

Back

wind up


ნათარგმნია wind up სინონიმები

Economics
  • 1) ფირმის ლიკვიდაცია, 2) სალდირება, შედეგების მოყვანა (ანგარიშზე)

სინონიმები