ონლაინ ლექსიკონი

Back

absent


ზმნა

Universal
  • ცოტახნით წასვლა;

ზედსართავი

Universal
  • არდამსწრე, არმყოფი;
  • დაბნეული, უგულისყურო, გულმავიწყი;

Universal
  • to absent oneself - არდასწრება, არყოფნა;
  • to absent oneself from something - თავის არიდება.

Economics
  • პირი, რომელიც არ ესწრება ხელმოწერას ან დაკითხვას

Law
  • 1) არ ყოფნა;
  • არ გამოცხადება | არ მყოფი;
  • 2) თავის არიდება ( არჩევნებში მონაწილეობაზე, კრებაზე, სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებაზე , სამუშაოზე ) | სამუშაოს გამცდენი ( საპატიო მიზეზის გარეშე )

სინონიმები

ანტონიმები