ონლაინ ლექსიკონი

Back

remove

გამოთქმა: /rɪˈmuːv/

ზმნა

Universal
 • წაღება, წაყვანა, ალაგება (მაგიდისა);
 • ქუდის მოხდა, პალტოს გახდა;
 • გადასვლა, გადავლა;
 • თანამდებობიდან გადაყენება;
 • მოცილება, ჩამოშორება;
 • თავის დაღწევა;
 • ლაქების ამოყვანა;

არსებითი სახელი

Universal
 • მოცილება, მოშორება;
 • დაშორება;
 • ნათესაობის ხარისხი;
 • მოსწავლის შემდგომ კლასში გადაყვანა;
 • to get one's remove - შემდგომ კლასში გადაყვანა;
 • კლასი (ინგლისის ზოგერთ სკოლაში);
 • კერძების ცვლა (მაგიდაზე);

Universal
 • to remove oneself - დაშორება, მოშორება;

Universal
 • at every remove - ყოველი ნაბიჯით.

Economics
 • 1) წაღება, 2) გატანა, 3) გადასვლა, 4) მოცილება, ამოშლა, გამორიცხვა, 5) წაშლა, მოშორება, 6) მოხსნა, თანამდებობიდან გადაყენება.

Law
 • 1) გადაყენება;
 • გაგდება;
 • 2) გადაყვანა;
 • გადასვლა;
 • გადაცემა;
 • 3) თანამდებობოდან გადაყენება, თანამდებობიდან ჩამოცილება;
 • მოხსნა;
 • 4) გადაცემა, გადატანა ( საქმის ერთი ინსტაციიდან მეორეში);
 • 5) თავისუფლების აღკვეთის ადგილას გაგზავნა.

სინონიმები

ანტონიმები