ონლაინ ლექსიკონი

Back

affiliate


ზმნა

Universal
 • შემოერთება ფილიალის სახით;
 • წევრად მიღება;
 • შვილება, შვილად აყვანა;
 • {იურ} მამობის დადგენა;
 • {გადატ} ავტორობის დადგენა.

Economics
 • 1. 1) მიერთება, 2) წევრებში მიღება ან მიერთება ფილიალის, განყოფილების სახით;
 • 2. ფილიალი, შვილობილი საწარმო (განყოფილება ან საწარმოს ნაწილი)

Law
 • 1) შვილება ( ბიჭის ) , შვილება ( გოგოს ), 2) მამობის დადგენა;
 • 3) ავტორობის დადგენა;
 • 4) წევრად მიღება;
 • შეერთება ( შემოერთება );
 • შემადგენლობაში შესვლა;
 • მიკვრა;
 • 5) პირი , რომელსაც შეხება აქვს დანაშაულის ჩადენასთან ან დაკავშირებულია დამნაშავეთა სამყარ

სინონიმები