ონლაინ ლექსიკონი

Back

aspirate


ზმნა

Universal
  • ფშვინვით წარმოთქმა.

არსებითი სახელი

Universal
  • {ფონ} ფშვინიერი თანხმოვანი, ასპირატი;

სინონიმები