ონლაინ ლექსიკონი

Back

bite

გამოთქმა: /bʌɪt/

არსებითი სახელი

Universal
 • კბე­ნა, ნაკ­ბე­ნი;
 • ან­კეს­ზე წა­მო­გე­ბა, პი­რის მო­კი­დე­ბა (თევ­ზი­სა);
 • საჭ­მე­ლი, ნა­ჭე­რი;
 • შე­ტა­კე­ბა, შე­ჭი­დე­ბა;

Universal
 • 2) verb (bit, bitten)
 • კბე­ნა;
 • ყინ­ვის წვა;
 • ან­კეს­ზე წა­მო­გე­ბა, პი­რის მო­კი­დე­ბა;
 • ჩხვლე­ტა, გაგ­მირ­ვა (ხიშ­ტით);
 • მო­ყინ­ვა;
 • ამოჭ­მა;
 • წა­მო­დე­ბა;

Universal
 • the wheels will not bite - თვა­ლე­ბი ცურ­დე­ბა;
 • bitten with - გა­ტა­ცე­ბუ­ლი (იდე­ით), შეპ­ყრო­ბი­ლი (ენ­თუ­ზი­აზ­მით);
 • to bite off - მოკ­ბე­ჩა, მოკ­ვნე­ტა;
 • once bitten twice shy - {ანდ} ერ­თხელ დაკ­ბე­ნილს ორ­მა­გად ეში­ნია = ფა­ფით პირ­დამ­წვა­რი დოს უბე­რავ­დაო.

Economics
 • 1) ძოვება;
 • 2) ამოღება.

სინონიმები