ონლაინ ლექსიკონი

Back

bring about


ნათარგმნია bring about სინონიმები ანტონიმები

Economics
  • რამემდე მიყვანა

სინონიმები

ანტონიმები