ონლაინ ლექსიკონი

Back

digest


ზმნა

Universal
 • მონელება (საჭმლისა);
 • {გადატ} შეთვისება, ათვისება;
 • ტერიტორიის ათვისება;
 • სისტემაში მოყვანა, სისტემატიზება;
 • კლასიფიკაციის მოხდენა, კლასიფიცირება;
 • მოთმენა, ატანა.

არსებითი სახელი

Universal
 • მოკლე გადმოცემა, კრებსი, შეჯამება;
 • კრებული;
 • ცნობარი.

Law
 • კრებული;
 • კანონთა კრებული;
 • სამართლის ადგილობრივი კოდიფიკაცია

სინონიმები