ონლაინ ლექსიკონი

Back

interdict


ზმნა

Universal
  • აკრძალვა, აღკვეთა, დაშლა;
  • შეკავება (from);
  • ეკლესიისაგან განკვეთა.

არსებითი სახელი

Universal
  • აკრძალვა, აღკვეთა, დაშლა;

Law
  • 1. აკრძალვა;
  • 2. სასამართლო აკრძალვა;
  • 3. აღკვეთა;
  • 4. ქმედუნარიანობის ჩამორთმევა

სინონიმები

ანტონიმები