ონლაინ ლექსიკონი

Back

mandate


ზმნა

Universal
  • სამანდატოდ გადაცემა სხვა ქვეყნისათვის.

არსებითი სახელი

Universal
  • მანდატი;
  • განაწესი (ამომრჩევლებისა);

Economics
  • მანდატი (დავალება ბანკს სინდიცირებული სესხის ორგანიზების შესახებ)

Law
  • 1) მანდატი | მანდატის საფუძველზე გადაცემა;
  • 2) განაწესი ( ამომრჩეველთა );
  • 3) სასამართლოს ბრძანება;
  • 4) დავალება;
  • 5) პაპის რესკრიპტი.

სინონიმები