ონლაინ ლექსიკონი

Back

suit

გამოთქმა: /suːt/

ზმნა

Universal
  • გამოდგომა, ვარგება;
  • შესაბამობა, შეფერება;
  • დაკმაყოფილება (მოთხოვნილებისა);
  • დამშვენება;
  • მომარჯვება, გამოყენება;

არსებითი სახელი

Universal
  • კოსტუმი, მამაკაცის ერთი ხელი ტანსაცმელი (პიჯაკი, შარვალი და ჟილეტი - suit of clothes);
  • კომპლექტი, წყება, ნაკრები;
  • {ბანქო} იმავე ფერის;
  • {გადატ} მაგალითის მიბაძვა;

არსებითი სახელი

Universal
  • თხოვნა, სათხოვარი;
  • შუამდგომლობა, შუამავლობა;
  • {იურ} დავა, სასამართლოს საქმე;
  • მაჭანკლობა, არშიყობა;

Universal
  • sack suit - პიჯაკ-შარვალი;
  • dress suit - ფრაკი;
  • two-piece (there-piece) suit - ქალის კოსტუმი ორი (სამი) საგნისაგან;
  • space suit - კოსმოსური კოსტუმი;
  • a suit of dittos - მთლიანი კოსტუმი (ერთი მატერიისაგან);
  • out of suits - დაცალკევებული, განცალკევებული;
  • to follow suit - იმავე ფერის ბანქოს ჩასვლა.

Universal
  • to bring a suit against - სარჩელის აღძვრა.

Universal
  • suit yourself - მოიქეცით ისე, როგორც გენებოთ;
  • to suit oneself - გემოვნების მიხედვით შერჩევა;
  • that will suit - ეს გამოდგება, ეს მაწყობს;
  • it does not suit me - ეს არ მაწყობს.

Economics
  • 1. 1) სასამართლო პროცესი, 2) სარჩელი (შეიძლება შეტანილ იქნეს ერთი ადამიანის მიერ, მაგრამ აუცილებლად პირთა ჯგუფის სახელით, 3) კომპლექტი, 4) მიღება, ნაკრები;
  • 2. 1) მისვლა, მიდგომა, მიახლოება, 2) შეესაბამება, 3) აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.

Law
  • 1. სარცელი, სასამართლო დევნა, სასამართლო საქმე;
  • სასამართლო დავა, სასამართლო პროცესი;
  • სმართალწარმოება;
  • 2. გარემოცვა (დიპლომატიური წარმომადგენლის);
  • 3. მოსარჩელის მოწმეები სასამართლო პროცესზე.

სინონიმები