ონლაინ ლექსიკონი

Back

bell


ნათარგმნია bell სინონიმები

ზმნა

Universal
 • ყვი­რი­ლი ღრი­ა­ლი, ბღა­ვი­ლი.

არსებითი სახელი

Universal
 • ზა­რი, ზან­ზა­ლა­კი;
 • {ბოტ} ყვა­ვი­ლის ჯა­მი;
 • {საზღ} ნა­ხე­ვა­რი სა­ა­თი;
 • ქვი­შის სა­ა­თი;

არსებითი სახელი

Universal
 • ყვი­რი­ლი, კი­ვი­ლი, ღრი­ა­ლი, ბღა­ვი­ლი (ირ­მი­სა);

Universal
 • alarm bell - სა­გან­გა­შო ზა­რი;
 • to sound a bell - ზა­რის რეკ­ვა;
 • to answer the bell - კა­რის გა­ღე­ბა (ზა­რის შე­დე­გად);
 • to pull the bell! - ზა­რია!
 • to bear (to carry) away the bell - პირ­ვე­ლი ად­გი­ლის და­კა­ვე­ბა, ჯილ­დოს, პრი­ზის მი­ღე­ბა, გა­მარ­ჯვე­ბა (შე­ჯიბ­რე­ბი­სას);
 • to ring the bell - წარ­მა­ტე­ბის ქო­ნა.

სინონიმები