ონლაინ ლექსიკონი

Back

price

გამოთქმა: /prʌɪs/

ზმნა

Universal
 • დაფასება, შეფასება;
 • ფასის დადება.

არსებითი სახელი

Universal
 • ფასი;

Universal
 • cash price - გასაყიდი ფასი (ნაღდ ფულზე);
 • ceinling (exorbitant, fixed) prices - გაბერილი (უზომო, მტკიცე) ფასები;
 • cost price - თვითღირებულება;
 • to play a heavy price - ძვირად ყიდვა;
 • (for);
 • spot price - ფასი ნაღდ ფულზე;
 • trade price - ფაბრიკის ფასი;
 • to cut prices - ფასების დაკლება;
 • at any price - ნებისმიერ ფასად, რათაც არ უნდა დაჯდეს;
 • ფასეულობა;
 • above (beyond, without) - ფასდაუდებელი;

Economics
 • 1. ფასი;
 • 2. 1) ფასის დადგენა, შეფასება, 2) ფასის მითითება (საქონელზე)

Law
 • ფასი

Marketing
 • 1. ფასი (საქონლის ღირებულების ფულადი გამოხატვა, ანუ ფულადი ერთეული რაოდენობა, რომელიც უნდა იქნას გადახდილი საქონლის ერთეულისთვის;
 • შესაძლოა ტერმინი სხვა საქონლის რაოდეობის მიმართაც იყოს გამოყენებული, რომელიც აუცილებლად უნდა მისცენ მოცემული საქონლის სანაცვლ

სინონიმები