ონლაინ ლექსიკონი

Back

cost

გამოთქმა: /kɒst/

არსებითი სახელი

Universal
 • ღირებულება;
 • ფასი;

მრავლობითი

Universal
 • სასამართლოს ხარჯები;

Universal
 • first cost - თვითღირებულება;
 • prime cost - ფაბრიკის თვითღირებულება;
 • initial cost - თავდაპირველი ფასი, ძირითადი ფასი;

Universal
 • კაპიტალური დანახარჯი;

Universal
 • to count the cost - წინასწარგამოანგარიშება;

Universal
 • ყველა გარემოებათა გათვალისწინება;

Universal
 • at the cost of - ფასად;
 • at all costs - რაც უნდა დაჯდეს, ღირდეს;

Universal
 • ანგარიში;
 • ხარჯები, დანახარჯი;

Universal
 • cost of production - წარმოების ხარჯები;
 • at my cost - ჩემს ხარჯზე;

Universal
 • to know (to learn) to one's own cost - საკუთარი გამოცდილებით ცოდნა;
 • საკუთარ თავზე გამოცდა;

Universal
 • 3) verb (cost, cost)
 • დაჯდომა (უჯდება);
 • უღირს;
 • შეფასება, დაფასება (საქონლისა);
 • გამოთვლა, გამოანგარიშება, კალკულირება (საქონლის ღირებულებისა).

Economics
 • 1. 1) ფასი, ღირებულება, 2) თვითღირებულება;
 • 2. ღირს.

Law
 • 1) ფასი;
 • ღირებულება;
 • 2) სასამართლო ხარჯები;
 • სასამართლო გასავალი ( როგორც პირველი ინსტაანციის სასამართლოსი , ასევე სააპელაციო სასამართლოსი )

სინონიმები

ანტონიმები