ონლაინ ლექსიკონი

Back

clutch


ნათარგმნია clutch სინონიმები ანტონიმები

ზმნა

Universal
  • მოჭერა, წაჭერა, ხელის მოჭერა;
  • ხელის წავლება.

არსებითი სახელი

Universal
  • ჩაჭერა, ჩაბღაუჭება;

არსებითი სახელი

Universal
  • წიწილების ბუდობა, ერთი ბუდობა წიწილები.

მრავლობითი

Universal
  • ბრჭყალები, კლანჭები;
  • {ტექ} გადაბმა;
  • მომჭერი;

სინონიმები

ანტონიმები