ონლაინ ლექსიკონი

Back

storage area


ნათარგმნია storage area სინონიმები

Economics
  • სასაწყობე რაიონი, სასაწყობე მოედანი

Marketing
  • 1) სასაწყობო რაიონი, სასაწყობო მოედანი, სასაწყობო ტერიტორია, საწყობი;
  • 2) სასაწყობო ფართობი (ფართობი, რომელიც განკუთვნილია საწყობისთვის, და აგრეთვე მისი რიცხობრივი გაზომვა კავადრატულ მეტრებში);
  • 3) შენახვის ადგილი (საქონლის, ტვირთის);
  • 4) სატვირთო კუპე (მაგ.

სინონიმები