ონლაინ ლექსიკონი

Back

deliberate


ზმნა

Universal
 • მოფიქრება, მოსაზრება, აწონდაწონა;
 • განხილვა, განსჯა.

ზედსართავი

Universal
 • წინასწარ განზრახული, მოფიქრებული;
 • საგანგებო;
 • ფრთხილი, გაუბედავი;
 • აუჩქარებელი, დინჯი;

Economics
 • განზრახული, წინასწარ განზრახული, ჩაფიქრებული, მოფიქრებული

Law
 • 1. შეტყობილება, განხილვა;
 • 2. მოფიქრება | მოფიქრებული;
 • წინასწარგანზრახული;
 • 3. ფრთხილი, წინდახედული.

სინონიმები

ანტონიმები