ონლაინ ლექსიკონი

Back

give

გამოთქმა: /gɪv/

არსებითი სახელი

Universal
 • ელასტიკურობა, დრეკადობა, მოქნილობა;

Universal
 • verb (gave, given)
 • მიცემა;
 • ჩუქება;
 • ბოძება, წყალობა, დასაცუქრება;
 • ფულის გადახდა;
 • გადადება, შეყრა;
 • გადაცემა, ჩაბარება (წერილისა, ბარათისა);
 • სალმის, მოკითხვის გადაცემა;
 • შელევა, შეწირვა (დროისა, სიცოცხლისა, შრომისა);
 • მოწყობა, გამართვა (სადილისა, საღამოსი, ბალისა);
 • გამოთქმა (აზრისა, მოსაზრებისა);
 • მიყენება, შემთხვევა (უსიამოვნებისა);
 • გამოტანა (განაჩენისა);
 • ჩაწოლა, დაწევა (საძირკველისა, შენობისა);
 • ზნექა, მოდრეკა, მოღუნვა (ხისა, ლითონისა);
 • გამოსვლა (განჯრისა, კარისა);
 • მისვლა (გზისა);
 • დარიგება, გაცემა (ჯილდოსი, ფულისა);
 • გაცემა, ღალატი;
 • გათხოვება;
 • გამოშვება;
 • ხმების გავრცელება;
 • მირთმევა, მიწოდება (განცხადებისა, ანგარიშისა და მისთანანი);
 • ჩაბარება (დოკუმენტისა);
 • განაწილება;
 • გამოცხადება;
 • გამოშვება, გამოცემა;
 • თავის დანებება;
 • შეწყვეტა, ჩვეულების გადადება;
 • უიმედოდ ცნობა (ავადმყოფისა);
 • დათმობა;

Universal
 • to give a look - შეხედვა გადახედვა;
 • to give a sight - ამოოხვრა;
 • to give away - მიცემა, ჩუქება;
 • to give back - დაბრუნება, მიცემა;
 • სამაგიეროს გადახდა, მიგება, მიზღვა;
 • to give forth - გამოცხადება, გამოქვეყნება;
 • to give in - დათმობა;
 • to give off - გამოშვება, გამოცემა;
 • to give out - გამოლევა, დალევა, დაშრეტა (ძალღონისა, მარაგისა);
 • to give over - გადაცემა;
 • to give up - უარის თქმა (სამუშაოზე, წინადადებაზე და მისთანანი);
 • ხელის ჩაქნევა;
 • to give somebody up is dead - მკვდრად ჩათვლა;
 • გაცემა (გაქცეულისა);
 • to give oneself - აყოლა;
 • to give as good as one gest - ვალში არ დარჩენა, პასუხის გაცემა;
 • to give it somebody hot - შეხურება, გაჯორვა, დატუქსვა.

Universal
 • to give and take - ურთიერთ დათმობა, კომპრომისი;
 • აზრთა გაცვლა-გამოცვლა.

Economics
 • 1) მიცემა, 2) ჩუქება, 3) გადახდა.

Law
 • 1) მიცემა;
 • მინიჭება;
 • 2) ჩუქება (მისი იურიდიული ძალის შემდგომ გასაჩივრებასთან ერთად).

სინონიმები

ანტონიმები