ონლაინ ლექსიკონი

Back

seize

გამოთქმა: /siːz/

ზმნა

Universal
 • დაჭერა, შეპყრობა;
 • ხელის, პირის წავლება, მოვლება, მოკიდება, ტაცება;
 • დაუფლება, დაპატრონება, ხელში ჩაგდება, დაპყრობა (ქალაქისა, გემისა და მისთანანი);
 • კონფისკაციის მოხდენა;
 • გაგება, მიხვედრა (აზრისა);
 • მოცვა, შეპყრობა (შიშით, პანიკით);
 • სარგებლობა (შემთხვევით).

Economics
 • 1) დაუფლება, 2) კონფისკაცია, 3) დაუფლება, 4) გამოყენება.

Law
 • 1) დაპყრობა;
 • 2) დაპატიმრება;
 • 3) დაკავება;
 • 4) ჩამორთმევის განხორციელება;
 • 5) კონფისკაცია;
 • 6) მფლობელობაში შესვლა (ქონების).

სინონიმები

ანტონიმები