ონლაინ ლექსიკონი

Back

sequester

გამოთქმა: /sɪˈkwɛstə/

ზმნა

Universal
 • {იურ} ქონებაზე ყადაღის, სეკვესტრის დადება;
 • კონფისკაციის მოხდენა, ჩამორთმევა.

Economics
 • 1) სეკვესტრი;
 • კონფისკაცია, ა) დაკისრებული სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ აკრძალვა ან შეზღუდვა გარკვეული ქონებით განკარგულების შესახებ, ბ) ფასეულობები, გადაცემული შესანახად მესამე პირზე;
 • 2) ქვრივის უარი მეუღლისგან დარჩენილ ქონებაზე.

Law
 • 1) სეკვესტრი;
 • დაპატიმრება;
 • კონფისკაცია | სეკვისტრირება;
 • დაყადაღება;
 • 2) სადეპოზიტო დავის საგანი | დეპონირება სადაო საგნის მესამე პირზე;
 • 3) გარდაცვლილი ქმრის ქონებაზე უარის თქმა.

სინონიმები