ონლაინ ლექსიკონი

Back

dictate


ზმნა

Universal
 • კარნახი;
 • წერილობიი ბრძანების გაცემა;
 • პირობების კარნახი.

Universal
 • 1) noun, plural
 • მიწერილობა, მოწერილობა;
 • დარიგება, ჭკუის სწავლება;
 • ბრძანება;
 • {პოლიტ} დიქტანტი;

Economics
 • 1. 1) განკარგულება, ბრძანება, მითითება, 2) დიქტატი, 3) თავსმოხვეული ხელშეკრულება;
 • 2. კარნახი, მითითება.

Law
 • დიქტატი, თავსმოხვეული ხელშეკრულება | ბრძანება;
 • წერილობითი ბრძანების გაცემა.

სინონიმები