ონლაინ ლექსიკონი

Back

map

გამოთქმა: /map/

ზმნა

Universal
  • რუკაზე აღნიშვნა;

არსებითი სახელი

Universal
  • რუკა (გეოგრაფიული და მისთანანი);

Universal
  • celestial map - ვარსკვლავებიანი ცის რუკა;
  • contour(ed) map - კონტურული რუკა;
  • circulation map - საგზაო, სამგზავრო რუკა;
  • off the map - {სალ} მოძველებული, მნიშვნელობას მოკლებული;
  • on the map - მნიშვნელოვანი, საყურადღებო;

Universal
  • to map out - დაგემვა, გეგმის შედგენა, განაწილება.

Economics
  • კარტოდიაგრამა, კარტოგრამა

სინონიმები