ონლაინ ლექსიკონი

Back

note of hand


ნათარგმნია note of hand სინონიმები

Economics
  • ჩვეულებრივი თამასუქი

Law
  • უბრალო თამასუქი;
  • დავალიანების ხელწერილი

სინონიმები