ონლაინ ლექსიკონი

Back

overbid


Universal
  • უფრო მაღალი ფასის შეთავაზება

Marketing
  • უფრო მაღალი ფასის შეთავაზება (ფასის გადამეტება, აუქციონზე სხვა მონაწილეებზე დიდი ფასისი შეთავაზება) (ფასის მომატება, სავაჭრო ობიექტის რეალურ ფასზე დიდი ფასის შეთავაზება)

სინონიმები

ანტონიმები