ონლაინ ლექსიკონი

Back

underbid


Economics
  • შეთავაზების გაკეთება უფრო დაბალ ფასად

Marketing
  • 1) უფრო დაბალი ფასის შეთავაზება (კონკურენტებთან შედარებით, მაგალითად, იმაზე ნაკლები ფასის შეთავაზება, ვიდრე სხვა პირებმა, რომლებიც მოცემული საქონლის შეძენასა ან მოცემული კონტრაქტის მიღებაზე პრეტენზიას აცხადებენ);
  • 2) უფრო დაბალი ფასის შეთავაზება (ვიდრე საქ

სინონიმები

ანტონიმები