ონლაინ ლექსიკონი

Back

overcharge


ზმნა

Universal
  • მეტისმეტი ფასის მოთხვნა, ძვირად დაფასება;
  • {ელ} გადამუხტვა;
  • {სამხ} ძლიერ დამუხტვა;
  • გადატვირთვა, ზედმეტად დატვირთვა.

არსებითი სახელი

Universal
  • მეტისმეტად მაღალი ფასი;
  • {ელ} ხელახლა დამუხტვა, გადამუხტვა;
  • {სამხ} ძლიერი მუხტი;

Economics
  • 1. 1) ზედმეტად მაღალი თანხა, 2) ზედმეტად მაღალი ხარჯი, 3) ზედმეტად მაღალი ფასის დანიშვნა, 4) მოთხოვნა, 5) გადატვირთვა;
  • 2. ზედმეტად მაღალი ფასის მოთხოვნა.

Law
  • ზედმეტი მოთხოვნების წამოყენება

სინონიმები

ანტონიმები