ონლაინ ლექსიკონი

Back

qualified

გამოთქმა: /ˈkwɒlɪfʌɪd/

ზედსართავი

Universal
 • შესაფერი, ხელსაყრელი, სათანადო;
 • გამოსადეგი, ვარგისი;
 • შეზრუდული, შემოფარგლული;
 • თავდაჭერილი, თავშეკავებული.

Economics
 • 1) კვალიფიციური, კომპეტენტური, 2) ვარგისი, 3) უფლებამოსილი, 4) პირობითი, 5) შეზღუდული, 6) კვალიფიცირებადი.

Law
 • 1) პირობითი;
 • წამოცდენების შემცველი;
 • შეზღუდული;
 • არასრულყოფილი;
 • 2) უფლებამოსილი;
 • ცენზის მფლობელი;
 • 3) კვალიფიციური.

სინონიმები

ანტონიმები