ონლაინ ლექსიკონი

Back

query

გამოთქმა: /ˈkwɪəri/

ზმნა

Universal
  • კითხვა,მოკითხვა, პასუხის მოთხოვნა, ვისიმე, რისამე ამბის კითხვა;
  • ეჭვის გამოთქმა;
  • კითხვითი ნიშნის დასმა.

არსებითი სახელი

Universal
  • კითხვა, შეკითხვა;
  • კითხვითი ნიშანი;

Economics
  • გამოთხოვა (რომელიმე ინსტანციიდან)

სინონიმები