ონლაინ ლექსიკონი

Back

question

გამოთქმა: /ˈkwɛstʃ(ə)n/

ზმნა

Universal
 • კითხვა, მოკითხვა, კითხვების დასმა;
 • დაკითხვა, ჩვენების ჩამორთმევა;
 • დაეჭვება, ეჭვის შეტანა;
 • გამოკვლევა, გამოცნობა.

არსებითი სახელი

Universal
 • საკითხი, კითხვა;
 • განსახილველი საკითხი, საქმე, პრობლემა;
 • ეჭვი;
 • შედავება;

Universal
 • leading (nice, poignant, needling) question - მისახვედრი (საჩოტირო, მწვავე, გამქირდავი) საკითხი;
 • indirect (oblique) question - ირიბი, არაპირდაპირი კითხვა;
 • dumb question - {სალ} სულელური საკითხი;
 • to put a question - შეკითხვა, კითხვის მიცემა;
 • to parry a question - პასუხისათვის თავის არიდება;
 • ask no questions - ნუ შეეკითხებით;
 • vexed question - საკამათო, სადაო საკითხი;
 • it is not the question -საქმე ამაში არაა;
 • beside the question - არა არსებითად;
 • the question of the hour - აქტუალური, საჭირბოროტო საკითხი;
 • to initial (to settle) a question - საკითხის აღძვრა (გადაწყვეტა);
 • to beg the question - საკითხის გადაწყვეტისაგან თავის არიდება;
 • a matter in question - განსახილველი საკითხი;
 • a person in question - პიროვნება, რომლის შესახებაც ლაპარაკია;
 • beyond (out of, without) question - ყოველგვარ ეჭვს გარეშე, უეჭველად;
 • to call in question - დაეჭვება;
 • out of the question - ლაპარაკიც კი არ შეიძლება;
 • to pop the question - ცოლობის თხოვნა, ხელის თხოვნა;

Economics
 • 1. 1) საკითხი, საქმე, პრობლემა, 2) ეჭვი, 3) უარყოფა;
 • 2. 1) კითხვის დასმა, დაკითხვა;
 • კითხვების დასმა, 2) ეჭვის ქონა have doubtsdoubt

Law
 • 1) კითხვა;
 • გამოკითხვა;
 • დაკითხვა;
 • გამოძიება / კითხვის დასმა;
 • გამოკითხვის ჩატარება;
 • დაკითხვის ჩატარება 2) არდათანხმება;
 • ეჭვი / ეჭვის ქვეშ დაყენება

Marketing
 • 1. 1) საკითხი, 2) კითხვა ( წინადადება , რომელიც საჭიროებს პასუხს;
 • კითხვარის ან ანკეტის სტრუქტურული ელემენტი ), 3) პრობლემა , საქმე;
 • ამოცანა;
 • განხილვადი საკითხი, 4) პროტესტი, 5) შესაძლებლობა , შანსი;
 • 2. 1) შეკითხვა , კითხვის დასმა;
 • საკითხის დაყენ

სინონიმები

ანტონიმები