ონლაინ ლექსიკონი

Back

read

გამოთქმა: /riːd/

არსებითი სახელი

Universal
 • კითხვა;

ზედსართავი

Universal
 • იხილეთ read verb;
 • ნაკითხი, მცოდნე, განათლებული.

Universal
 • 1) verb (read, read)
 • კითხვა;
 • გაგება;
 • შესწავლა;
 • ახსნა, განმარტება, გამოცნობა (სიზმრისა, გამოცანისა);
 • უწყება (აუწყებს), თქმა (ამბობს) (ციტატი, დოკუმენტი);
 • ჩვენება (ხელსაწყოსი);

Universal
 • to read aloud, to read out - ხმამაღლა კითხვა;
 • to read oneself - ჩუმი კითხვა, თავისთვის კითხვა;
 • to read oneself hoarse - იმდენი იკითხა, რომ ხმა ჩაუწყდა;
 • to read up for examinations - გამოცდებისათვის მზადება;
 • to read for a doctorate - სადოქტორო დისერტაციის მომზადება;
 • to read untrue - არასწორად ჩვენება;
 • to read on - კითხვის გაგრძელება;
 • to read over - გადაკითხვა, ხელახლა წაკითხვა;
 • to read through - წაკითხვა;
 • to read between the lines - სტრიქონსა და სტრიქონს შორის ამოკითხვა;

Universal
 • to have a good (a short) read - ბევრი (ცოტასი) წაკითხვა.

Law
 • 1. განხილვა, გადახედვა, ”კითხვა” (კანონპროექტის);
 • 2. განმარტება;
 • 3. საჯაროდ გამოტანა (დოკუმენტის);
 • 4. გამოცხადება (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამართლებრივი პირობების).

სინონიმები