ონლაინ ლექსიკონი

Back

register

გამოთქმა: /ˈrɛdʒɪstə/

ზმნა

Universal
 • სიაში შეტანა, ჩაწერა;
 • რეგისტრაციაში გატარება;
 • ჩვენება, აღნიშვნა (ხელსაწყოს მიერ);
 • დაზღვევით გაგზავნა (წერილისა და მისთანანი);
 • {სალ} გამოთქმა, გამოვლენა, ჩვენება, აღბეჭდვა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ჟურნალი (ჩანაწერებისა);
 • სია, ნუსხა, აღწერილობა, რეესტრი;
 • საფარი;
 • {მუს} რეგისტრი;
 • {ტექ} მთვლელი, მრიცხველი, საანგარიშო მექანიზმი;

ატრიბუტული

Universal
 • სარეგისტრაციო;
 • რეგისტრაციაში გამტარებელი;

Universal
 • register of births, marriages and burials - მოქალაქეობრივი მდგომარეობის ჩასაწერი დავთარი;
 • cash register - სალაროს აპარატი;

Universal
 • to register self - თავის სახელის სიაში შეტანა.

Economics
 • 1. 1) სია, რეესტრი;
 • რეგისტრი, 2) მიმთითებელი, 3) ჟურნალი, ჩანაწერთა წიგნი;
 • 2. 1) დარეგისტრირება, 2) წიგნში/სიაში/რეგისტრში შეყვანა, 3) ჩვენება, მონიშვნა, აღნიშვნა.

Law
 • 1) წიგნი, ჩანაწერების ჟურნალი;
 • სია, რეესტრი, რეგისტრი,მაჩვენებელი;
 • მეტრული წიგნი|რეგისტრირება;
 • წიგნში შეყვანა, რეესტრი, სია, რეგისტრი;
 • 2) მოხელე-რეგისტრატორი;
 • ჩამწერი, არქივარიუსი;
 • 3) მემკვიდრეოობისა და მეურვეობის საქმეების მოსამართლე(ზოგიერთ შტატში).

სინონიმები