ონლაინ ლექსიკონი

Back

file

გამოთქმა: /fʌɪl/

ზმნა

Universal
 • მოქლიბვა, წაქლიბვა, ქლიბით ხეხა;
 • დახვეწა (სტილისა და მისთანანი);
 • to file away - დახვეწა.

ზმნა

Universal
 • ქაღალდების ჩაკერება და შენახვა;
 • {ამერ} დოკუმენტების წარდგენა.

ზმნა

Universal
 • დაწილაკებით სვლა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ქლიბი;
 • ფრჩხილის მოსაჭერი ხერხი;
 • {ჟარგ} ეშმაკი, გაიძვერა (old file, deep file);

არსებითი სახელი

Universal
 • სწრაფჩამკერი (ქაღალდისა);
 • სარჭი (ქაღალდის დასაბნევი);
 • ჩაკერებული ქაღალდები;
 • საქმე;
 • ჩაკერებული გაზეთების კომპლექტი;
 • კართოტეკა;

არსებითი სახელი

Universal
 • რიგი, მწკრივი;
 • ჯერი, რიგი;

Universal
 • to bite (to gnaw) the file - უიმედო საქმის წამოწყება;

Universal
 • in single file, in indian file - დაწილაკებით, ბაწრულად;

Universal
 • to file away - მწკრივით წასვლა;
 • to file in - მწკრივით შემოსვლა;
 • to file out - მწკრივით გამოსვლა.

Economics
 • 1. 1) საქმე, 2) აკინძული ქაღალდები, 3) კარტოთეკა;
 • 2. 1) (დოკუმენტების) დარეგისტრირება და შენახვა, 2) რამე დოკუმენტის წარდგენა, შეტანა, 3) შეკვეთის მიღება შესასრულებლად.

Law
 • 1. წარმოდგენა (დოკუმენტის);
 • 2. კარტოთეკა;
 • ფაილი;
 • დოსიე;
 • საქმე;
 • სასამართლოს არქივი | დოკუმენტების რეგისტრაცია და შენახვა გარკვეულ წესრიგში, საქმესთან მიბმა;
 • 3. მიმაგრებული დოკუმენტები;
 • (სასამართლოსი) არქივი.

სინონიმები