ონლაინ ლექსიკონი

Back

suit

გამოთქმა: /suːt/

ზმნა

Universal
 • გამოდგომა, ვარგება;
 • შესაბამობა, შეფერება;
 • დაკმაყოფილება (მოთხოვნილებისა);
 • დამშვენება;
 • მომარჯვება, გამოყენება;

არსებითი სახელი

Universal
 • კოსტუმი, მამაკაცის ერთი ხელი ტანსაცმელი (პიჯაკი, შარვალი და ჟილეტი - suit of clothes);
 • კომპლექტი, წყება, ნაკრები;
 • {ბანქო} იმავე ფერის;
 • {გადატ} მაგალითის მიბაძვა;

არსებითი სახელი

Universal
 • თხოვნა, სათხოვარი;
 • შუამდგომლობა, შუამავლობა;
 • {იურ} დავა, სასამართლოს საქმე;
 • მაჭანკლობა, არშიყობა;

Universal
 • sack suit - პიჯაკ-შარვალი;
 • dress suit - ფრაკი;
 • two-piece (there-piece) suit - ქალის კოსტუმი ორი (სამი) საგნისაგან;
 • space suit - კოსმოსური კოსტუმი;
 • a suit of dittos - მთლიანი კოსტუმი (ერთი მატერიისაგან);
 • out of suits - დაცალკევებული, განცალკევებული;
 • to follow suit - იმავე ფერის ბანქოს ჩასვლა.

Universal
 • to bring a suit against - სარჩელის აღძვრა.

Universal
 • suit yourself - მოიქეცით ისე, როგორც გენებოთ;
 • to suit oneself - გემოვნების მიხედვით შერჩევა;
 • that will suit - ეს გამოდგება, ეს მაწყობს;
 • it does not suit me - ეს არ მაწყობს.

Economics
 • 1. 1) სასამართლო პროცესი, 2) სარჩელი (შეიძლება შეტანილ იქნეს ერთი ადამიანის მიერ, მაგრამ აუცილებლად პირთა ჯგუფის სახელით, 3) კომპლექტი, 4) მიღება, ნაკრები;
 • 2. 1) მისვლა, მიდგომა, მიახლოება, 2) შეესაბამება, 3) აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.

Law
 • 1. სარცელი, სასამართლო დევნა, სასამართლო საქმე;
 • სასამართლო დავა, სასამართლო პროცესი;
 • სმართალწარმოება;
 • 2. გარემოცვა (დიპლომატიური წარმომადგენლის);
 • 3. მოსარჩელის მოწმეები სასამართლო პროცესზე.

სინონიმები