ონლაინ ლექსიკონი

Back

convert


ზმნა

Universal
 • ქცევა (აქცევს), გარდაქცევა, გარდაქმნა;
 • მოქცევა, რჯულზე გადაყვანა;
 • კონვერსიის მოხდენა;
 • მითვისება, მისაკუთრება (ფულისა, ქონებისა).

არსებითი სახელი

Universal
 • სხვა პარტიაში გადასული;
 • {რელ} ახალმოქცეული;

Economics
 • გადაქცევა, სახეშეცვლა, კონვერტირება

Law
 • 1) გადაქცევა;
 • კონვერტაცია;
 • გაცვლა;
 • 2) მოძრავი ქონების მითვისება;
 • 3) იურიდიული სტატუსის შეცვლა ( ქონება)

სინონიმები

ანტონიმები