ონლაინ ლექსიკონი

Back

straddle

გამოთქმა: /ˈstrad(ə)l/

ზმნა

Universal
  • ფეხების განზე გადგმა, გაფარჩხვა;
  • დგომა, ჯდომა ფეხების გაფარჩხვით;
  • ცხენზე ჯდომა;
  • კამათის დროს არც ერთი მხარის დაჭერა;
  • ორპირობა, თვალთმაქცობა.

Economics
  • 1) ორმაგი ოპციონი (პრემის განსაკუთრებული საბირჟო გარიგების დროს, როდესაც იდება კონტრაქტი აქციების ყიდვა გაყიდვაზე მათი მიმდინარე ფასით კონტრაქტში მითითებული დროის მანძილზე);
  • 2) სპრედი (საბანკო მარჟა კრედიტებზე ევროვალუტაში მოძრავი საპროცენტო განაკვეთით)

სინონიმები