ონლაინ ლექსიკონი

Back

count

გამოთქმა: /kaʊnt/

ზმნა

Universal
 • დათვლა, გამოთვლა;
 • გადათვლა, ხელახლა დათვლა;
 • ფიქრი (ფიქრობს), მიჩნევა (მიაჩნია);
 • მნიშვნელობის ქონა;

არსებითი სახელი

Universal
 • დათვლა, გამოთვლა;

არსებითი სახელი

Universal
 • გრაფი (არა ინგლისური წარმოშობისა).

Universal
 • blood's count - სისხლის ანალიზი;
 • to keep count - გამოთვლის წარმოება;
 • to loose count - უთვალავის ქონა;

Universal
 • {მოძვ} ჯამი;

Universal
 • on both counts - ორთავე შემთხვევაში;

Universal
 • this counts for nothing - ამას არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს;
 • this does not count - ეს არ ითვლება;

Universal
 • იმედის დამყარება (on, upon);

Universal
 • to count in - ჩათვლა;
 • ამგარიშში შეტანა;

Universal
 • to count off, count off! - {სამხ} პირველ-მეორეზე გაითვალე!
 • to count out - არ ჩათვლა;
 • არ გათვალისწინება;
 • პალატის სხდომის გადადება ქვორუმის უქონლობის გამო;
 • to count up - გამოთვლა.

Economics
 • 1. ანგარიში, დაანგარიშება bill account 2. 1) დათვლა. დაანგარიშება;
 • გადათვლა, 2) თვლა, მიჩნევა.

Law
 • 1. საქმის გადმოცემა | საქმის მოთხრობა;
 • საქმის გადმოცემით გამოსვლა;
 • 2. საბრალდებო აქტის ან სასაჩივრო განცხადების პუნქტი;
 • 3. დათვლა (ხმების) | თვლა;
 • დათვლა;
 • 4. იდენტუი სარჩელი (საბრადებო აქტის).

სინონიმები