ონლაინ ლექსიკონი

Back

minute


ნათარგმნია minute სინონიმები ანტონიმები

არსებითი სახელი

Universal
 • წუთი;
 • ბარათი, წერილი, მონახაზი;

ზედსართავი

Universal
 • წვრილმანი, უმნიშვნელო, უმცირესი;
 • ზუსტი, სწორი, ზედმიწევნითი, ნამდვილი.

მრავლობითი

Universal
 • ოქმი (სხდომისა);
 • verbდროის გამოთვლ;
 • შავად მოხაზვა;
 • ოქმის შედგენა, ოქმში შეტანა;

Universal
 • the minute (that) - როგორგ კი;

Universal
 • to minute down - ჩაწერა;
 • დახსომება.

სინონიმები

ანტონიმები